2011. augusztus 31. Testületi ülés

Meghívó

Napirend előtt:

1. Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2. Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.) Tájékoztató a 2011. évi költségvetési gazdálkodás első féléves alakulásáról

3.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

4.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

5.) Támogatás-megelőlegezési hitelszerződés IKSZT pályázat megvalósításához

6.) Támogatás-megelőlegezési hitelszerződés megkötése HURO/0901/064/2.5.1 számú, CSALI-TH című pályázat megvalósításához, a 2011. évi határon átnyúló, közös magyar-román rendezvények lebonyolításához

7./ Dér István Általános Iskolai Tagintézményben a 2011/12-es tanévben indítható osztályok, csoportok számának felülvizsgálata

8.) Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak módosítása

Mellékletek:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szakmai Program - melléklet

Házirend - Csanádpalota

Házirend - Csanádalberti

Házirend - Nagyér

Házirend - Pitvaros

Házirend - "Naplemente" Idősek Gondozóháza

9.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény alapdokumentumainak jóváhagyása

Mellékletek:

Pedagógiai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend - Iskola

Házirend - Óvoda

Házirend - Ambrózfalva

10.) Dr. Rózsa Krisztina vállalkozási szerződés módosítása

11.) Román tranzit gázvezeték biztonsági övezete létesítésére megállapodás megkötése

12.) Társadalmi szervezetek beszámolója (IV.) a 2010. évben nyújtott támogatások felhasználásáról

Jegyzőkönyv