Az ülés napirendi pontja:
1.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. -vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása


Az ülés napirendi pontja:Mellékletek: