Meghívó


Napirend előtt:

1.)Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

Napirend:

1.)      Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

2.)      Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása

3.)      Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről.
Melléklet:
Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról

4.)      DAREH Önkormányzati Társulás pályázatához önerő biztosítása

5.)      Szennyvízközmű vagyonfelmérés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
Mellékletek:
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (tervezet)
Vállalkozási szerződés (tervezet)


6.)      Iskolabusz térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

7.)      2012. évi közbeszerzési terv módosítása
Melléklet:
Módosított Közbeszerzési Terv

8.)      Egyebek
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak módosítása, szakmai terv jóváhagyása
Mellékletek:
Alapító Okirat módosítás
SzMSz módosítás
Szakmai Program módosítás
Szakmai terv

Az ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

 

Jegyzőkönyv