M E G H Í V Ó

 

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

 

2016. szeptember 28-án (szerda) 15 órára

 

 

összehívom.

 

 

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

 

 

Napirend előtt:

 

 

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

 

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

 

 

Napirend:

 

 

 

1)      Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2)      Az önkormányzati lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII.14.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 12/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása

 

3)      Téli és tavaszi szünidei étkeztetés

 

4)      Kövegy 332/1 hrsz. alatti szántó terület bérbe adása

 

5)      Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önerő biztosítása

 

6)      Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

 

7)      Csatlakozás a Bursa Hungarica felsóoktatási ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához

 

8)      A közterületek használatáról szóló 27/2005. (IX.28.) ÖR módosítása

 

9)      Egyebek

 

 

 

A napirendek írásos anyagát csatolom.

 

A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

 

 

Csanádpalota, 2016. szeptember 22.

 

 

 

Kovács Sándor

 

polgármester