Meghívó

 

Napirend előtt:

1.)Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása.

Melléklet: rendelet tervezet

3.)Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása

Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

KÖZMEGHALLGATÁS

4.) 2014. évi költségvetési koncepció

KÖZMEGHALLGATÁS

5.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Melléklet: rendelettervezet

6.) Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Melléklet:

Összefoglaló jelentés

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

7. számú melléklet

7.) Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv megszüntetése.

Melléklet: megszüntető okirat

8.) Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálata.

Melléklet:1 db társulási megállapodás-tervezet

9.) Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának egyeztetése

Melléklet: Kivonat a munkarészből 1

Kivonat a munkarészbő  2

10.) Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás finanszírozási jellegű hitelfelvétele

Melléklet: 1 db táblázat

11.) Makó- Térségi Viziközmű Kft. vagyonátadása

Melléklet: Ivóvízellátó víziközmű vagyonátadási megállapodás

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

12.) Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsban a polgármester helyettesítése.

13.) Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Melléklet: módosítás tervezete

14.) Egyebek