Meghívó

Napirend előtt:

1.)Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

Napirend:

1.)     Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.)     Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Melléklet:   Kimutatás

3.)     Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Melléklet:  Rendelet-tervezet

4.)     Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

5.)     Közép és hosszú és középtávú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása
Melléklet:  Vagyongazdálkodási terv

7.)     Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Melléklet:   Rendelet-tervezet

8.)     Önkormányzati közös hivatal létrehozására szándéknyilatkozat

9.) Járási hivatalok kialakításához megkötött megállapodás módosítása

10.) Ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló  32/2004. (XII. 17.) ÖR. rendeletének módosításáról szóló 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Melléklet:   Rendelet-tervezet

11.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
Melléklet:   Rendelet-tervezet

12.) Egyebek

 

Jegyzőkönyv