Meghívó

Napirend előtt:

1.) Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

Napirend:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Melléklet:
Rendelet tervezet
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet


3.) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Mellékletek:
2013. évi belső ellenőrzési terv

2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet


4.) Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak módosítása.

Mellékletek:
Alapító Okirat módosítás
SzMSz módosítás
szakmai terv

5.) Faluszépítő Egyesület beszámolója a támogatás felhasználásáról.

6.) Alpolgármester választása (szóbeli előterjesztés)

7.) Egyebek

7.1. „KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072” projekthez FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása II. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása.
Mellékletek:
Közbeszerzési szabályossági tanúsítvány,
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (tervezet);
Szerződéstervezet

7.2. Városi Könyvtár SzMSz módosítása
SzMSz (tervezet) és mellékletei


Jegyzőkönyv