Meghívó

Napirend előtt:

1.)Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 Napirend:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben folyó szakmai munka eredményességének értékelése
     Melléklet:  Beszámoló

3.) Közoktatási intézmény működtetési kötelezettségével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozat

4.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme
     Melléklet:  Kérelem

5.) Egyebek
     Melléklet

Tájékoztatók:

Tájékoztató társadalmi szervezeteknek 2012. évben nyújtott támogatásról
      Melléklet:
          Átadott pénzeszközök teljesítése 2012. évben megnevezésű táblázat


Tájkoztató Csanádpalota és Padé közös pályázatáról
       Mellékletek:
         
Csanádpalotán tervezett események aktivitásonként

          Csanádpalotán tervezett rendezvények részletesen

          Padén tervezett események aktivitásonként

          Padén tervezett rendezvények részletesen