Meghívó


Napirend előtt:

1.)Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról


Napirend

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (szóbeli előterjesztés)

 2. Tájékoztató a 2012. évi költségvetési gazdálkodás első féléves alakulásáról.
  1. melléklet
  2. melléklet
  3. melléklet
  4. melléklet
  5. melléklet
  6. melléklet
  7. melléklet
  8. melléklet
  9. melléklet

  Közmeghallgatás

 3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
  Rendelet tervezet
  1. melléklet
  2. melléklet
  3. melléklet
  4. melléklet
  5. melléklet
  6. melléklet
  7. melléklet

 4. A Dér István Általános Iskolai Tagintézményben a 2012/2013-as tanévben indítható csoport- és osztálylétszámok meghatározása.

 5. Közbeszerzési terv módosítása
  Módosított Közbeszerzési Terv

 6. Lőtér tulajdonjog ügye
  1 db irat

 7. ÖNHIKI második forduló benyújtása

 8. Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról

 9. Horgászegyesület beruházásáról tájékoztató

 10. Csanádpalotai közétkeztetési szerződés

 11. ASZK alapdokumentumainak módosítása
  SZMSZ

  Szakmai program
  · 1.a melléklet: Nappali Ellátást Nyújtó Klub Csanádpalota házirendje
  · 1.b melléklet: Nappali Ellátást Nyújtó Klub Csanádalberti házirendje
  · 1.c melléklet: Nappali Ellátást Nyújtó Klub Nagyér házirendje
  · 1.d melléklet: Nappali Ellátást Nyújtó Klub Pitvaros házirendje
  · 1.e melléklet: „NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza házirendje
  · 2. számú melléklet: Megállapodás tervezete
  · 3. számú melléklet: Szervezeti ábra