Meghívó


Napirend előtt:

1.)Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

Napirend

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.)  Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi zárszámadása
      Rendelet-tervezet
          1. melléklet                11. melléklet
          2. melléklet                12. melléklet
          3. melléklet                13. melléklet
          4. melléklet                14. melléklet
          5. melléklet                15. melléklet
          6. melléklet                16. melléklet
          7. melléklet                17. melléklet
          8. melléklet                18. melléklet
          9. melléklet                19. melléklet
          10. melléklet

3.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

     Rendelet-tervezet
         1. melléklet
         2. melléklet
         3. melléklet
         4. melléklet
         5. melléklet

4.) Éves belső ellenőrzési jelentés
        2. melléklet
        3. melléklet
        3/A. melléklet
        4. melléklet
        5. melléklet
        6. melléklet
        7. melléklet
    Éves ellenőrzési jelentés

5.) Vagyonrendelet módosítása
     Rendelet-tervezet
         Melléklet

6.) Támogatás megelőlegezési hitelszerződés megkötése HURO/0901/134/1.1.3. számú, LICS-EDTRIR című határon átnyúló pályázat keretében megvalósuló tervezési dokumentáció elkészítéséhez

7.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása

8.) Ingatlanrészek felajánlása az önkormányzat részére (Viola u. 5, Rozmaring u. 12, Széchenyi u. 1.)

9.) Városi Könyvtár intézményvezető munkakörének ellátására benyújtott pályázat elbírálása

10.) Startmunka program bérmegelőlegezési hitel
       Melléklet

11.) Egyebek

JEGYZŐKÖNYV