Meghívó


Napirend előtt:

Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

Tájékoztató a benyújtott pályázatokról          

 Napirend

1.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása- képviselői indítvány

2.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
      Rendelet-tervezet
         1. melléklet               11. melléklet
         2. melléklet               12. melléklet
         3. melléklet               13. melléklet
         4. melléklet               14. melléklet
         5. melléklet               15. melléklet
         6. melléklet
         7. melléklet
         8. melléklet
         9. melléklet
         10. melléklet

4.) A Kelemen László Művelődési Ház 2012. évi munkaterve
     Melléklet

5.) Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése
     1. melléklet
     2. melléklet

6.) Iskolai, óvodai beíratás időpontjának meghatározása

7.) A Városi Könyvtár könyvtárvezetői munkakörének ellátására pályázat kiírása

8.) Makán Andrásné könyvtárvezetői megbízásának meghosszabbítása

9.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
     Melléklet

10.) Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
       Melléklet

11.) Vagyonrendelet módosítása
       Rendelet-tervezet

12.) Önkormányzat által kötött szerződések módosítása

13.) Lakásvásárlási támogatások visszafizetése kapcsán testületi döntés a jelzálog- és az elidegenítési és terhelési tilalom töröltetéséről

14.) Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítása
       Melléklet

15.) Társadalmi szervezetek beszámolója az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról

16.) LICS támogatás megelőlegezési hitel felvétele a tervezés költségének kifizetéséhez

17.) CSIBÉSZ Csanádpalotai Ifjúságért Közhasznú Egyesület pályázatának megvalósításához megelőlegezési támogatás biztosítása

18.) Makói Kistérség Környezetvédelmi Programjának jóváhagyása 2011-2016 közötti időszakra

19.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
       Rendelet-tervezet
           1. melléklet
           2. melléklet
           3. melléklet
           4. melléklet
           5. melléklet
           6. melléklet
           7. melléklet

20.) Egyebek

JEGYZŐKÖNYV