Meghívó


Napirend előtt:

1. Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2. Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.) Személyes gondoskodást nyújtó intézményekben folyó szakmai munka értékelése. 
     Melléklet

3.) Önkormányzati  rendeletek hatályosulásának vizsgálata. 
     Melléklet

4.) Makói Kistérség Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztése Tervének elfogadása 
     Melléklet

5.) Makói Kistérség Környezetvédelmi Program és Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata. 
     Melléklet

6.) Román tranzit gázvezeték biztonsági övezete létesítésére megállapodás kötése. 
     Melléklet

7.) A gyermekek védelmét biztosító, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítása 
     Melléklet

8.) Szennyvízberuházás jelenlegi állásáról tájékoztató.

9.) Csanádpalotai Futball Klub beszámolója az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról. 
     Melléklet

10.) Egyebek

Jegyzőkönyv