Testületi Ülés 2018.05.30.

 • Meghívó

 • Videó

 • 1. sz. előterjesztés - Csanádpalota jövőképe - egyeztetés az országgyűlési képviselővel

 • 2. sz. előterjesztés - Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről
 • 2.1. sz. melléklet

 • 3. sz. előterjesztés - Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2016-2017 évi munkájáról
 • 3.1. sz. melléklet

 • 4. sz. előterjesztés - 2017. évi zárszámadás
 • 4.1. sz. melléklet
 • 4.2. sz. melléklet

 • 4.1. sz. előterjesztés - Rendelet Csanádpalota Város Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról
 • 4.1.1. sz. melléklet
 • 4.1.2. sz. melléklet

 • 4.2. sz. előterjesztés - Csanádpalota Város Önkormányzata 2017. évi 2/2017. (02.15.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megtárgyalása
 • 4.2.1. sz. melléklet
 • 4.2.2. sz. melléklet
 • 4.2.3. sz. melléklet

 • 5. sz. előterjesztés - Döntés a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulásból való ki-lépésről

 • 6. sz. előterjesztés - Döntés a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépésről, a gesztori feladatok ellátásáról
 • 6.1. sz. melléklet

 • 7. sz. előterjesztés - A DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
 • 7.1. sz. melléklet

 • 8. sz. előterjesztés - Vállalkozási szerződés megkötése Csanádpalota Város Önkormányzat és intézményei gázkazánjainak karbantartására
 • 8.1. sz. melléklet
 • 8.2. sz. melléklet
 • 8.3. sz. melléklet
 • 8.4. sz. melléklet

 • 9. sz. előterjesztés - Csanádpalotai Városi Könyvtár módosított továbbképzési terve
 • 9.1. sz. melléklet

 • 10. sz. előterjesztés - Kelemen László Művelődési Ház módosított továbbképzési terve
 • 10.1. sz. melléklet
 • 10.2. sz. melléklet

 • 11. sz. előterjesztés - HUNG - 2018 pályázat benyújtása

 • 12. sz. előterjesztés - Közútkezelői hozzájárulás megadása Csanádpalota 22, 33, 129, 130, 166, 204, 230, 262, 263, 300, 301, 396, 421/2, 468, 477/1, 423 helyrajziszámokra az Elektroglob Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) részére
 • 12.1. sz. melléklet

 • 13. sz. előterjesztés - Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

 • 14. sz. előterjesztés - A Csanádpalotai Futball Club kérelme a "Csanád Közösségi Pihenő" kedvezményes igénybevételére
 • 14.1. sz. melléklet
 • 14.2. sz. melléklet

 • Jegyzőkönyv