Csanádpalota Város Polgármesterétől

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

M E G H Í V Ó

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva közmeghallgatással egybekötött

2017. február  22-én (szerda) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

 

Napirend előtt:

1.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról


Napirend:

1.)  Tájékoztató  az  előző  ülés  óta  eltelt  időszak  alatt  történt  fontosabb  eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.)  Csanádpalota Város Könyvtár intézményvezetői munkakör ellátására pályázat kiírása

3.)  Beszámoló a Csanádpalotai Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről. A  Csanádpalotai Városi Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása.

4.)  Beszámoló a Kelemen László Művelődési Ház 2016. évi közművelődési tevékenységéről. A Kelemen László Művelődési Ház 2017. évi munkatervének jóváhagyása.

5.)  Tájékoztatás a polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságáról, a 2017. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása

6.) Javaslat a ….. (II.22.) sz. önkormányzati rendelet elfogadására a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítésére

7.)  Városi rendezvénynaptár összeállítása

8.)  Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

9.)  Egyebek

A napirendek írásos anyagát csatolom.

A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok. Csanádpalota, 2017. február 17.

A polgármester távollétében

Perneki László alpolgármester