M E G H Í V Ó

 

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2016. augusztus 31-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1)      Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2)      2016. évi költségvetési -  rendelet módosítása

Melléklet 1

Melléklet 2

Melléklet 3

3)      A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

4)      Döntés a „Csatalakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásáról és a támogatás felhasználásáról

5)      Csanádpalota Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása

6)      Nyári szünidei étkeztetés szerződésének módosítása

7)      Egyebek

7.1    Csongrád Megyei Kormányhivatal válasza a polgármester jutalmazásával kapcsolatban

 

 

A napirendek írásos anyagát csatolom.

 

A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

 

 

Csanádpalota, 2016. augusztus 25.

 

 

 

Kovács Sándor

polgármester