Csanádpalota Város Polgármesterétől

 

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

 

M E G H Í V Ó

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

2016. május 25-én (szerda) 15 órára

 

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

 

Napirend előtt:

 

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

 

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

 

Napirend:

 

 

1)      Rendőrkapitányság Makói Közrendvédelmi Osztály Pitvarosi Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről készült beszámoló

 

Beszámoló

 

2)      Csanádpalotai Polgárőr Egyesület 2015. évi szakmai beszámolója

 

Beszámoló

 

3)      Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi beszámolója

 

Beszámoló

 

4)      Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó intézmény egységes 2015. évi szakmai beszámolója

 

Beszámoló

 

5)      Egészségügyi dolgozók 2015. évi szakmai beszámolója

 

Dr. Erdősy Margaréta beszámolója

 

Dr. Pásztor Kornél beszámolója

 

Dr. Rózsa Krisztina Eszter fogorvos beszámolója

 

6)      2015. évi költségvetés módosítása és 2015. évi zárszámadás elfogadása

 

Melléklet 1

 

Melléklet 2

 

Melléklet 3

 

7)      Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

8)      Kelemen László Művelődési ház álláspályázatának elbírálása (a Pályázatelbíráló Bizottság döntése helyben kerül kiosztásra

 

9)      Kelemen László Művelődési Ház 2015. évi beszámolója és a 2016. évi munkaterve

 

10)  Beszámoló a Makói Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési tevékenységének éves összefoglaló jelentése

 

Melléklet

 

11)  Nyári szünidei étkeztetés szerződés tervezetének megvitatása

 

12) Döntés az Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításának módjáról (Királyhegyes község önkormányzatának konyha felújítási pályázata)

 

13)  .) Döntés a 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázati igény benyújtásáról, önerő biztosításáról (belterületi utak karbantartása)

 

14)  Csanádpalota Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzésének jóváhagyása

 

15)  A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása

 

16)  Települési értéktár létrehozása

 

17)  Rendelet – tervezet a közterületek elnevezéséről és házszámozás rendjéről

 

18)   A települési támogatásról szóló 13/2015. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

 

19)  Rendelet – tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetési térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása

 

20)  Egyebek

 

 

A napirendek írásos anyagát csatolom.

 

A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Csanádpalota, 2016. május 20.

 

 

Kovács Sándor

 

polgármester