M E G H Í V Ó

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2015. november 25-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának alakulásáról

3.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó helyi rendelet megalkotása

4.) A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII.12.) ÖR. rendelet módosítása

5.) A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

6.) Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

7.) Dr. Pásztor Kornél és dr. Erdősy Margaréta háziorvos vállalkozók kérelme

8.) A Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület, valamint a Kelemen László Amatőr Színtársulat beszámolója a 2014. évben nyújtott egyszeri működési támogatás felhasználásáról

9.) Csanádpalota Város Településrendezési terv részleges módosítása

10.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi támogatási keretösszegének meghatározása. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása.

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. A 10. számú napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Csanádpalota, 2015. november 19.

Kovács Sándor

polgármester