M E G H Í V Ó

 

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

 

2015. június 24-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:


1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Beszámoló a Csanádpalotai Közös Hivatal 2014. évi munkájáról

mellékletek 1

mellékletek 2

3.) Rendelet-tervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

mellékletek 1

mellékletek 2

4.) Hálózatrekonstrukciós intézkedési terv elfogadása

melléklet

5.) Társadalmi szervezetek beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatások felhasználásáról III. ütem

melléklet

6.) Vételi ajánlat

7.) Táboroztatási kérelem

melléklet

8) Egyebek

9.) Díszpolgári cím adományozása

10.) „Csanádpalotáért” kitüntető cím adományozása

 

Jegyzőkönyv

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok. A 9–10. számú napirendek zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra.

 

 

 

 

 

Csanádpalota, 2015. június 17.

 

 

Kovács Sándor

 

polgármester