MEGHÍVÓ

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2014. május 28. napján (szerda) 16.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: városháza, polgármesteri iroda

 

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Beszámoló a város közrend- közbiztonság helyzetéről

Beszámoló

3.) Beszámoló a helyi polgárőrség munkájáról

Beszámoló

4.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014-2020 közötti időszakra szóló fejlesztési terve

5.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

6.) Társulási megállapodások módosítása

Csanádpalota - Kövegy Kerékpárút Építő Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Csanád Mikro-Térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

7.) Közszolgáltatási szerződés kötése a települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával kapcsolatos hulladékkezelési tevékenység ellátására a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel

8.) Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház alapító okiratainak módosítása

9.) Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel szerződés megkötése

10.) Makói Kistérségi Többcélú Társulással kötött belső ellenőrzési megállapodás felmondása

11.) Közbeszerzési terv módosítása

Csanádpalota Város Önkormányzata Közbeszerzési tervének 1. számú módosítása 2014. év

12.) Csanádpalota 0257/4. hrszám alatti szántó értékesítése

13.) Csanádpalota Asztalos P. Kálmán u. 43. sz  villamos energia ellátása

14.) Nyári táborok költségeihez támogatási kérelem

Támogatási kérelem

15.) Egyebek

 

 

Jegyzőkönyv