Meghívó

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása

2013.ei.mód. melléklet

2013.ei.mód. rendelet

Hatásvizsgálat

3.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadása

2013. melléklet

Tájékoztató a 2013. évi zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálatáról

Hatásvizsgálat

2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

KÖZMEGHALLGATÁS

4.) Éves belső ellenőrzési jelentés

Éves Ellenőrzési Jelentés 2013. - Társulás

Vezetői nyilatkozat tájékoztató

1 számú melléklet

2 számú melléklet

3 számú melléklet

3-A számú melléklet

4 számú melléklet

5 számú melléklet

6 számú melléklet

7 számú melléklet

 

5.) Csanádpalota Város Önkormány Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatának és az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása

6.) „Csanád Közösségi Pihenő” szolgáltatási díjainak, valamint házirendjének elfogadása

Házirend

7.) Vissza nem térítendő támogatás igénylése a 2014. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításához

8.) Csanádpalotáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Melléklet

9.) Egyebek

 

 

 

Jegyzőkönyv