Meghívó

 

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztés

Rendelet

3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Rendelet tervezet

Hatásvizsgálat

Térítési díjak

4.) Csanádpalota Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Javaslat

5.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014-2020 közötti időszakra szóló fejlesztési terve

Fejlesztési terv

6.) Társadalmi szervezetek beszámolója

Vöröskereszt beszámoló

7.) Számlavezető Bank kiválasztása

Ajánlat

8.) „Makó-Térségi Ivóvízminőség- javító projekt” (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025) Csanádpalota Vízmű telep tulajdonosi hozzájárulás

9.) Belvízelvezetést szolgáló csatornák üzemeltetésre és fenntartásra történő felajánlása

10.) Egyebek

 

 

Jegyzőkönyv