Meghívó


Napirend előtt:


1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról


Napirend:


1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Kelemen László Művelődési Ház 2014. évi munkaterve

Melléklet: Munkaterv 2014

3.) Beszámoló a Városi Könyvtár munkájáról

Melléklet: Beszámoló

4.) Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Melléklet: Beszámoló

Értékelés

5.) A díszpolgári cím adományozásáról szóló 15/2005. (VI. 28.) Ör. rendelet módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálat

6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 27/2011. (XII. 27.) Ör. felülvizsgálata

Melléklet: Hatásvizsgálat

Rendelet tervezet

7.) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatának és az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása

8.) SZSZB tagok megválasztása

9.) Közszolgáltatási szerződés kötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési tevékenység ellátására a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel

Melléklet: Közszolgáltatási szerződés

10. ) Vertán Cipó Kft. kérelme bérleti díj rendezésére

Melléklet: Kérelem

11.) Rendszerfüggetlen víziközmű elemek felajánlása

12.) Bársony Csaba földhaszonbér felmondása

13.) Csanádpalota, Szabadság utca 25. sz. alatti ingatlan felajánlása

14.) Csanádpalota Város fenntartható fejlődés helyi programjának (Local Agenda 21) elfogadása

15.) Királyhegyesi közétkeztetési szerződés felmondása

16.) Egyebek

Társadalmi szervezetek beszámolója

Polgárőr Egyesület

Horgászegyesület

Mozgáskorlátozottak Csoportja

Honismereti Kör

Helytörténeti Kör

BM EU Önerő Alap támogatási kérelem

Jegyzőkönyv