Meghívó


Napirend előtt:

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

Napirend:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014-2020 közötti időszakra szóló fejlesztési terve

Melléklet: 1 db fejlesztési terv vázlat.

3.) Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

4.) Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások

Melléklet: hatályos együttműködési megállapodás

5.) 2014. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztése

Melléklet: 2014. ktgv.rend.

HATÁSVIZSGÁLAT-ktgv.

mellékletek

6.) Önálló képviselői indítvány a díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendelet felülvizsgálatára

Melléklet: javaslat

7.) Döntés törvényességi felhívás kérdésében

Melléklet:hatásvizsgálat Csanádpalota folyékonyhulladék

szennyvíz rendelet Csanádpalota

törvényességi felhívás

8.) Számlavezető bank választása

9.) Döntés a „2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályáz7ati felhívás” keretén belül történő pályázat benyújtásáról és a lerakási díjnövekmény miatti különbözet közszolgáltató részére történő megelőlegezéséről

Melléklet: Településtisztasági Kft. megkeresése.

10.) Királyhegyesi közétkeztetési szerződés felmondása

Melléklet: Felmondó levél

11.) EgyebekJegyzőkönyv