Meghívó

 

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

 

3.) A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megtárgyalása

 

 

4.) Beszámoló az adóztatásról

5.) Csanádpalota Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

6.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

 

7.) A temetői díjak felülvizsgálata

8.) Pénzbeli és természetben nyújtott  szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló rendelet módosítása

 

 

9.) Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata

10.) Társulásban végzett munkáról szóló beszámoló

11.) Makó-Térségi Ivóvízminőség-javító projekt építési engedélyezési eljárásához tulajdonosi hozzájárulás

12.) Csanádpalota Város szennyvízkezelési és szennyvízelvezetési beruházásához tulajdonosi hozzájárulás

13.) Bogácsi üdülő bérletének felmondása

14.) OTP Bank Nyrt. bérleti díj mérséklése iránti kérelme

15. Egyebek