Meghívó

 

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

 

Napirend:

1.  Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Mellékletek:
Mellékletek: 1.számú melléklet
rendelet-tervezet
hatásvizsgálati laprendelet-tervez

9.    Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

10.  Társadalmi szervezetek beszámolója

Melléklet:1.számú melléklet

11.  Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

12.  Egyebek

 

 

 

 

Jegyzőkönyv