Meghívó

Napirend előtt:


1.) Tájékoztató a pénzügyi helyzetről


2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend


1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról


2.) Beszámoló a város közrend- közbiztonság helyzetéről


3.) Beszámoló a helyi polgárőrség munkájáról


4.) Polgárőr Egyesület támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló kiegészítése

     Melléklet


5.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

     Melléklet


6.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

     Melléklet


7.) Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak módosítása

     1. melléklet
     2. melléklet
     3. melléklet


8.) Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál lefolytatott hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készítése

     Melléklet


9.) Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

     1. melléklet
     2. melléklet


10.) Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek között a gazdálkodási jogkörök gyakorlására kötött megállapodások felülvizsgálata

     1. melléklet
     2. melléklet
     3. melléklet
     4. melléklet
 
11.) Helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése

       1. melléklet
       2. melléklet


12.) Közbeszerzési Szabályzat

       Melléklet


13.) Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló pályázathoz önerő meghatározása


14.) Egyebek

       Folyószámlahitel-keret szerződés módosítása
       84/2011. (V. 25.) Kt.h. számú határozat módosítása

JEGYZŐKÖNYV