2010. november 24. Képviselő testületi ülés

- Meghívó letölthető itt

 

1. Előterjesztések:

1.1. sz. napirend: 2011 évi koncepció

- Költségvetési koncepció 2011.
- Normatívák 2010-2011
- 2004-2010. mutató, létszám, kiadások alakulása

1.2. sz. napirend: 2010. évi háromnegyedéves beszámoló

- 2010. háromnegyedévi gazdálkodásáról beszámoló beterjesztése
- 2010. háromnegyedévi gazdálkodásáról szöveges
- Háromnegyedéves beszámoló

1.3. sz. napirend: Háromnegyedéves kv rendelet módosítás

- A 2010. évi költségvetés rendelet háromnegyedéves módosítása
- 2010. évi költségveté 1-13 mellékletek háromnegyedéves módosítása
- 2010. Indoklás a féléves módosításhoz

1.4. sz. napirend: EF képviselő kijelölése 2010

- Megtekintés itt

1.5. sz. napirend: Ambrózfalva kilépése a tárulásokból

- Szoc. Társulásból kilépés
- Családsegítő hozzájárulás 2011
- Családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról megállapodás
- ASZK társulási megállapodás

1.6. sz. napirend: Többcélú intézmény alapdokumentumainak módosítás

- Iskola házirendjének módosítása 2010. november kivonat
- Iskola házirendjének módosítása 2010. november
- Iskola Alapító Okirat módosítás 2010. november
- Házirend 2010
- EF-SZMSZ módosítás beterjesztése
- EF-SZMSZ bölcsőde módosítás 2010. nov
- Bölcsőde szakmai programjának módosítása 2010
- Bölcsőde szakmai programja 2010. nov. végleges

1.6.1. Több célú intézmény SZMSZ módosítás

- Új SZMSZ 1
- Többcélú intézmény SZMSZ beterjesztése 2010
- SZMSZ változás

1.7. sz. napirend: ASZKGYSZ alap dokumentumainak módosítása

- ASZKGYSZ SZMSZ mód. beterjesztése 2010 nov.
- ASZKGYSZ SZMSZ 2010 november
- ASZKGYSZ Szakmai Program mód. beterjesztése 2010. nov.
- ASZKGYSZ Szakmai Program 2010. november
- ASZKGYSZ Alapító Okirat mód. 2010. nov. javított
- ASZKGYSZ Alapító Okirat mód. 2010. nov.

1.8. sz. napirend: Szem. gond. rend. 2010. november

- Szem. gond. rend. mód. 2010. november
- Szem. gond. rend. beterj. 2010. november

1.9. sz. napirend: Helyi gyvt. módosítása

- Helyi gyvt. rendelet beterjesztése 2010. nov.
- Hegyi gyvt. 2010. nov. módosítás

1.10. sz. napirend: Szemétrend. módosítása

- Szemétrend. mód. beterjesztése 2011
- Szemétrend. beterjesztésztése melléklet
- Szemétdíj rend. mód. 2011.

1.11. sz. napirend: Kéményseprő szolg. díj. 2011-től

- Megtekintés itt

1.12. sz. napirend: Egyéb bérleti díjak módosítása 2011

- Bérleti díjak és rendeletek előterjesztése 2011. évre
- Közt. használat rend. módosítása 2011
- Lakásrendelet bérleti díj módosítása 2011. évre
- Temetőrend. mód. 2011. évre
- Vásár és piacrendelet mód. 2011. évre

1.13. sz. napirend: Szilárdhulladéklerakó ügye

- Megtekintés itt

1.14. sz. napirend: Áfa megelőlegezési hitel

- Éven belüli kérelem Áfa
- Kt előterjesztés Áfa megelőlegezési hitel

1.15. sz. napirend: Folyószámla hitelkeret módosítása

- Megtekintés itt

1.16. sz. napirend: Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata

- Megtekintés itt

1.17. sz. napirend: Víziközmű Társulat kérelme

- Megtekintés itt

1.18./1. sz. napirend: HU RO CBC 2. Román-Magyar együttműködési pályázat

- Megtekintés itt

1.18./2. sz. napirend: Folyékony hulladék

- Foly. hull. rend. mód. 2011. évre
- Foly. hull. szerz. mód. 2011. évre
- Folyékony hull. beterj. 2011

2. Jkv. 10.11.24. nyílt ellenőrzött

- Megtekintés itt