TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00007
  • Kedvezményezett neve: Csanádpalota Városi Önkormányzat
  • A projekt címe: Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális fejlesztése Csanádpalotán
  • A szerződött támogatás összege: 35 millió Ft
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt tartalmának bemutatása:
  • A fejlesztéssel érintett ingatlan 6913 Csanádpalota, Sirály u. 1. címen található, helyrajzi száma: 181. Jelen projekt keretében célunk a család-és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybevevők számára egy új, korszerű infrastruktúrával rendelkező épület biztosítása Csanádpalotán. Az intézmény jelenleg egyéb olyan szociális alapszolgáltatásokat is biztosít (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés), amelyek a fenti szolgáltatásokkal ugyanazon épületben működnek. A projekt keretében a család-és gyermekjóléti szolgálat egy funkcióját vesztett épületbe történő költöztetése valósul meg, amely révén a jelenleg közös épület is kedvezőbb feltételeket fog biztosítani az egyéb szociális alapszolgáltatások működéséhez. Projektcél a funkcióját vesztett épület felújítása, valamint a minőségi szolgáltatások nyújtásához szükséges, hiányzó tárgyi feltételek (gépjármű, berendezési tárgyak, számítástechnikai eszköz) biztosítása. Közvetlen cél továbbá a fejlesztett szociális alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférés megvalósítása. A projekt eredményeként a család- és gyermekjóléti szolgálat során ellátottak szükségleteihez igazodó, kulturált ellátást biztosító szolgáltatás kerül kialakításra a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtésével.
  • A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2018.09.01.
  • A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00007