Csanádpalota Városi Önkormányzat

Polgármestere

M E G H Í V Ó


Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva
Megjelenésére feltétlenül számítok.
Csanádpalota, 2017. június 23.

 

2017. június 28. (szerda) 15.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. /díszterem/

Napirend előtt:

Jegyzői tájékoztató

Napirendi pontok:

1.) Polgármester tájékoztatója az előző Képviselő- testületi ülés óta történt eseményekről

Perneki László alpolgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

2.) Tájékoztató a pályázatokról

3.) Tájékoztató törvényességi felhívásról

4.) Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

5.) Javaslat a Csanádpalota Városi Tornacsarnok ingyenes használatának engedélyezésére

6.) Javaslat a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat nyári táboroztatásához támogatási kérelem elbírálására

7.) Javaslat az OTP Bank Nyrt. – vel bérleti szerződés megkötésére

8.) Javaslat „ Csanád Közösségi Pihenő” szolgáltatási díjának módosítására

9.) Javaslat a Polgármesteri Cafeteria szabályzatának elfogadására

10.) Javaslat a települési támogatásokról szóló 13/2015.(VIII.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

11.) Javaslat a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

12.) Javaslat Csanádpalota Városi Önkormányzat 2017. évi munkatervének módosítására

13.) Egyebek

Nyergesné Kovács Erzsébet sk.

polgármester