M E G H Í V Ó

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. január 25-én (szerda) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda


Napirend előtt:

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról


Napirend:

1.)      Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


2.)      Tájékoztató Csanádpalota Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezéséről


3.)      A Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzat és Csanádpalota Városi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata


4.)      A Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Csanádpalota Városi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata


5.)      Kovács Sándor polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása


6.)      Perneki László alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása


7.)      A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása


8.)      Egyebek


A napirendek írásos anyagát csatolom.


A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Csanádpalota, 2017. január 19.


Perneki László

alpolgármester