Csanádpalota Város Polgármesterétől

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

 

M E G H Í V Ó

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

2016. november 30-án (szerda) 15 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda Napirend előtt:

Napirend elött:

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról Napirend:

 

Napirend:

1)    Tájékoztató  az  előző  ülés  óta  eltelt  időszak  alatt  történt  fontosabb  eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2)    Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmének elszámolása

3)    Tornacsarnok házirendjének meghatározása

4)    A tornaterem állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházása

5)    A tanterem állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházása

6)    Az ” Egészséges életért és szebb környezetért” Egyesület lakásbérleti szerződése

7)    2017. évben induló járási startmunka – programok benyújtásának, illetve pozitív elbírálás esetén a szükséges közbeszerzési eljárások megindításának támogatása

8)    Csanádpalota Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Melléklet 1

Melléklet 2

9)    A Képviselő – testület 2016. évi munkatervének módosítása

10)  Szociális célú tűzifa rendelet elfogadása

11)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása

Melléklet

12)    Egyebek

 

A napirendek írásos anyagát csatolom.  A 11. napirend zárt ülésen kerül megtárgyalása. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 


Csanádpalota, 2016. november 24.


 

Kovács Sándor polgármester