M E G H Í V Ó

 

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

 

2016. október 26-án (szerda) 15 órára

 

 

összehívom.

 

 

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

 

 

Napirend előtt:

 

 


1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

 

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

 

 

Napirend:

 

 

 

1)      Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2)      Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulásból való kiválási szándék visszavonása

 

3)      Csanád Mikrotérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

4)      Tornacsarnok házirendjének és bérleti díjainak meghatározása

 

5)      Cződör Krisztián rendőr főhadnagy őrsparancsnoki kinevezésének véleményezése

 

6)      Az „Egészséges életért és szebb környezetért” Egyesület lakásbérleti kérelme

 

7)      Lótartási szerződés

 

8)      Termőföld adásvételi szerződéshez kapcsolódó kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása ügyében hozott 165/2016. (10.14.) képviselő – testületi határozat kiegészítése

 

9)      Egyebek

 

 

 

A napirendek írásos anyagát csatolom.  A 8. napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra.

 

A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

 

 

Csanádpalota, 2016. október 20.

 

 

 

 

 

Kovács Sándor

 

polgármester