ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS - 2016. október 2.


Hirdetmény

Szavazókörök

Helyi Választási Iroda

Szavazatszámláló Bizottságok

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

További részletes információk


A Helyi Választási Iroda közleménye

az országos népszavazással kapcsolatos tudnivalókról

Az országos népszavazás kérdése:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

KI KEZDEMÉNYEZTE, RENDELTE EL, ÉS TŰZTE KI AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST?

A referendumot a Kormány kezdeményezte, az Országgyűlés rendelte el, időpontját pedig a Köztársasági Elnök tűzte ki.

KI JOGOSULT SZAVAZNI?

A nagykorú magyar állampolgárok, ha nem esnek a kizáró okok hatálya alá.

MIKOR, HOL ÉS MILYEN MÓDON SZAVAZHATUNK?

A szavazásra 2016. október 2-án (vasárnap) kerül sor. Szavazni 6 órától 19 óráig, a lakcím szerinti szavazókörben, csak személyesen lehet. (A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők 2016. szeptember 17. napjáig kérelmezett aktív regisztrációt követően levélben szavaznak). A szavazás érvényes személyazonosító igazolvánnyal és lakcímigazolvánnyal, érvényes útlevéllel és lakcímigazolvánnyal, érvényes vezetői engedéllyel és lakcímigazolvánnyal illetve lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal lehetséges.

MIKOR KAPJUK MEG AZ ÉRTESÍTŐT ÉS NYILVÁNOS-E A NÉVJEGYZÉK?

A 2016. augusztus 5-én szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgárt 2016. augusztus 15. napjáig a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét és idejét, s tájékoztatást nyújt a szavazás során a személyazonosság igazolásához szükséges okmányokról, valamint a szavazással kapcsolatosan benyújtható, további lehetséges kérelmekről. A meg nem kapott, elveszett vagy megsemmisült értesítő helyett új a Helyi Választási Irodától kérhető. A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig, azaz 2016. szeptember 30. napjáig a szavazóköri névjegyzék adatait az illetékes Helyi Választási Irodában bárki megtekintheti.

HOGYAN SZAVAZHATUNK LAKÓHELYÜNKTŐL TÁVOL?

Magyarországi tartózkodás esetén 2016. szeptember 30. napján 16 óráig benyújtott átjelentkezési-, míg külföldi tartózkodás esetén 2016. szeptember 24. napján 16 óráig benyújtott, külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelemmel. Mindkét kérelem személyesen, postai úton, az ügyfélkapun vagy a Nemzeti Választási Iroda honlapján is benyújtható az illetékes Helyi Választási Irodához. Az átjelentkező választópolgár a kérelmében megjelölt település kijelölt szavazókörében, míg a külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelmében megjelölt nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat.

HOGYAN SZAVAZHATUNK MOZGÁSUNKBAN GÁTOLTKÉNT?

Az egészségi állapotból, fogyatékosságból vagy fogva tartásból adódóan mozgásában gátolt választópolgár írásban kérhet mozgóurnát 2016. szeptember 30. napján 16 óráig a Helyi Választási Irodától, vagy a szavazás napján 15 óráig annak a szavazókörnek a szavazatszámláló bizottságától, amelynek a névjegyzékében szerepel.

MILYEN TOVÁBBI SZAVAZÁSI SEGÍTSÉGEKET VEHETÜNK IGÉNYBE?

A fogyatékossággal élő választópolgár Braille-írással készült értesítő, könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését, illetve Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását igényelheti. A kérelem személyesen, postai úton, az ügyfélkapun vagy a Nemzeti Választási Iroda honlapján is benyújtható az illetékes Helyi Választási Irodához.

LETILTHATJUK-E SZEMÉLYES ADATAINK KIADÁSÁT?

A népszavazási kezdeményezés szervezője és az Országgyűlési frakcióval rendelkező pártok a választópolgárok megkeresése céljából kaphatják meg a választópolgárok nevét és lakcímét. A választópolgárnak lehetősége van arra, hogy megtiltsa adatai kampánycélú kiadását, melyre vonatkozó kérelem személyesen, postai úton, az ügyfélkapun vagy a Nemzeti Választási Iroda honlapján is benyújtható az illetékes Helyi Választási Irodához. Aki korábbi választáson kezdeményezte ezt, nem szükséges új kérelmet benyújtania.

HOL TALÁLHATÓK A CSANÁDPALOTÁN, KÖVEGYEN ÉS KIRÁLYHEGYESEN SZAVAZÓHELYISÉGEK?

Csanádpalota

  1. szavazókör                 Szent István u. 46. ( Emeletes Iskola)
  2. szavazókör                 Szent István u. 40. ( Művelődési Ház)
  3. szavazókör                 Kálmány Lajos u. 9. ( Idősek Klubja)

A Csanádpalotán átjelentkezéssel szavazó, illetve azok a választópolgárok, akiknek a címe csak a Csanádpalota megnevezését tartalmazza, a 02. számú (kijelölt) szavazókörben szavazhatnak. A lakcíméhez tartozó szavazókörről a városi honlapon vagy a Nemzeti Választási Iroda honlapján tájékozódhat.

Kövegy

  1. szavazókör          Kossuth u. 29.

A Kövegyen átjelentkezéssel szavazó, illetve azok a választópolgárok, akiknek a címe csak a Kövegy megnevezését tartalmazza választójogukat az adott szavazókörben gyakorolhatják.

Királyhegyes

  1. szavazókör                 Jókai u. 38.
  2. szavazókör                 Fő u. 14.

 

A Királyhegyesen átjelentkezéssel szavazó, illetve azok a választópolgárok, akiknek a címe csak a Királyhegyes megnevezését tartalmazza, a 01. számú (kijelölt) szavazókörben szavazhatnak. A lakcíméhez tartozó szavazókörről az önkormányzat vagy a Nemzeti Választási Iroda honlapján tájékozódhat.

MIKOR ÉRVÉNYES ÉS MIKOR EREDMÉNYES A REFERENDUM?

Érvényes a népszavazás, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint fele a kérdésre azonos választ adott (azaz nincs szavazategyenlőség).

HOL TESZIK KÖZZÉ A RÉSZVÉTELI ADATOKAT ÉS A VÉGEREDMÉNYT?

A Nemzeti Választási Iroda honlapján napközben folyamatosan figyelemmel kísérheti a részvételi adatokat, illetve a nyilvánosságra hozott, a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat. A szavazás napját követően a Nemzeti Választási Iroda gondoskodik a népszavazás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről.

MILYEN HELYI VÁLASZTÁSI SZERVEK MŰKÖDNEK ÉS MIKÉNT LÉPHETÜNK KAPCSOLATBA VELÜK?

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalban – melyhez a Hivatal Kövegyi és Királyhegyesi Kirendeltségei is hozzátartoznak -  működő  Helyi Választási Iroda vezetője dr. Barna Angéla jegyző, elérhetőségei: 6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10., telefon: (62) 263-015, fax: (62) 263-105, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .  A szavazókörökben szavazatszámláló bizottságok működnek, tagjaikról az önkormányzati  honlapon tájékozódhat. A szavazatszámláló bizottság döntése, tevékenysége illetve a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról a Hódmezővásárhelyi székhellyel működő Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz fordulhatnak.

 

HELYI  VÁLASZTÁSI  IRODA  VEZETŐJE