Csanádpalota Város Polgármesterétől

 

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2016. június 29-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

1)      Tájékoztató az előző ülés óta eltelt eseményekről

2)      Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala

  1. A települési hulladékgazdálkodási szerződés módosítása
  2. DAREH Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulással feladatellátási szerződés megkötése
  3. Rendelet – tervezet  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI.25) önkormányzati rendelet módosítása

3)      Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről beszámoló

4)      Csanádpalotáért Közalapítvány 2015. évi beszámolója

  1. Könyvvizsgálói jelentés
  2. Beszámoló

5)      Javaslat a Terület – és Településfejlesztési Operatív program keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelmek előkészítésére vonatkozó megbízási szerződés tervezetének elfogadására, támogatási kérelem benyújtása

6)      A Csanádpalotai Városi Könyvtár Alapító Okiratának valamint Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyása

7)      Csanádpalota Város Ifjúsági Fúvószenekarának támogatási kérelme

8)      A követelések elengedésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet - tervezet megvitatása

9)      Rendelet – tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

10)  Egyebek

11)  Díszpolgári cím adományozása

12)  „Csanádpalotáért” kitűntető cím adományozása

A napirendek írásos anyagát csatolom.

 

A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok. A 11. és a 12. napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra

 

 

 

Csanádpalota, 2016. június 23..

 

 

 

Kovács Sándor

 

polgármester