Csanádpalota Város Polgármesterétől

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

M E G H Í V Ó

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2015. október 21-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Települési támogatásokról szóló rendelet módosítása

3.) Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó helyi rendelet megalkotása

4.) DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala

(A testületi ülés előtti napon, Orosházán egyeztetés lesz az előterjesztés tárgyát képező témában, melyen Alpolgármester Úr vesz részt. A testületi döntés meghozatalára az ott elhangzottak függvényében kerül sor.)

5.) Vakok és Gyengén látók Csongrád Megyei Egyesülete Makói Körzeti Csoport támogatási kérelme

6.) Egyebek

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend:

 

1.) Behajthatatlan, elévülő adótartozások törlése

 

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Csanádpalota, 2015. október 15.

 

Kovács Sándor

polgármester