Csanádpalota Város Polgármesterétől

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001


M E G H Í V Ó

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2015. szeptember 30-án (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Tájékoztató a 2015. évi költségvetési gazdálkodás első féléves alakulásáról

Közmeghallgatás

3.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

4.) A Csanádpalotai Faluszépítő Egyesület beszámolója a 2014. évben nyújtott egyszeri működési támogatás felhasználásáról

5.) Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének Makói Szervezete által benyújtott támogatási kérelem

6.) Egyéb

Tájékoztatom Önöket, hogy dr. Égető Gábor Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járáshivatal hivatalvezetője az újonnan nyíló kormányablakról nyújt szóbeli tájékoztatást.

A napirendek írásos anyagát csatolom. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Csanádpalota, 2015. szeptember 21.

Kovács Sándor

polgármester

 

Jegyzőkönyv