Csanádpalota Város Polgármesterétől

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

MEGHÍVÓ

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben -

2015. január 9. napján (péntek) 7.30 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: városháza, polgármesteri iroda

 

 

 

Az ülés napirendi pontja:

 

1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önrész biztosítása

2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához, valamint szabályzat megalkotása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

melléklet

melléklet

3.) Testvérvárosi Együttműködési Egyezmény Zsombolya Várossal

4.) Döntés a Csanádpalota 1504/4 hrsz alatt felvett 2437 m2 szántó megvásárlásáról

melléklet

melléklet

5.) Mesetábor elszámolása

közbeszerzési eljárásban.

 

 

A Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Csanádpalota, 2015. január 8.

 

 

Kovács Sándor

polgármester

 

Jegyzőkönyv