Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva
2015. augusztus 26-án (szerda) 15 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről
2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

Napirend:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


2.) Törvényességi felhívás az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát érintően

3.) Rendelet-tervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

4.) Rendelet-tervezet a temetőről és a temetkezésről szóló 33/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

5.) Csanádpalota Térségi Köznevelési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

6.) Társadalmi szervezetek beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatások felhasználásáról IV. ütem

7.) Közútkezelői hozzájárulás megadása az önkormányzat tulajdonában lévő közút vonatkozásában a Csanádpalota, 069. hrsz-ú földút tekintetében

8.) Csanádpalotáért Közalapítvány 2014. évi beszámolója

9.) Zöld Határ Kft-vel érvényben lévő haszonbérleti szerződés módosítási javaslat

10.) Egyebek

A napirendek írásos anyagát csatolom. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Csanádpalota, 2015. augusztus 19.

Kovács Sándor
polgármester


Jegyzőkönyv