M E G H Í V Ó

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2015. május 27-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Rendőrkapitányság Makó Közrendvédelmi Osztály Pitvarosi Rendőrőrs 2014. évi beszámolója

2.) Csanádpalotai Polgárőr Egyesület 2014. évi beszámolója

3.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója

4.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5.) Belterületi égetés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezet

6.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzésének jóváhagyása

Melléklet

7.) Döntés a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázati igény benyújtásáról, önerő biztosításáról

8.) A Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Csanádpalotán indítható csoportszámának meghatározására javaslat

9.) Közútkezelői hozzájárulás megadása az önkormányzat tulajdonában lévő közút vonatkozásában

Melléklet

10.) Elvi hozzájárulás a Csanádpalota 0200/3 ingatlan értékesítése tárgyában

11.) Egyebek

 

Jegyzőkönyv

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

 

 

Csanádpalota, 2015. május 21.

 

 

Kovács Sándor

 

polgármester