Meghívó

 

Napirend előtt:

1.)Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.) Szociális és gyermekjóléti önkormányzati társulás megállapodásának jóváhagyása

Melléklet: 1 db társulási megállapodás

3.)  Csanád-Mikrotérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata

Melléklet: 1 db társulási megállapodás

4.) Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata

Melléklet: 1 db társulási megállapodás

5.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása

Melléklet: rendelet-tervezet

6.) Csanádpalota Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Melléklet: 1 db közbeszerzési terv

7.) A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelet módosításáról

Melléklet: rendelet-tervezet

8.) A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Melléklet: rendelet-tervezet

9.) A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Melléklet: SZMSZ tervezet

10.) Startmunka programban foglalkoztatottak bérkifizetésének megelőlegezésére hitelszerződés megkötése

11.) Folyószámla-hitelkeret igénylése

12.) Társadalmi szervezetek beszámolója

13.) Szociális Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság hiányzó tagjának megválasztása

14.) Egyebek

 

Jegyzőkönyv