Meghívó

Napirend előtt:

1.)     Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

Napirend:

1.)     Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.)     Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.
Melléklet: Rendelet tervezet
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
8/a. melléklet
8/b. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
Közmeghallgatás

3.)     A Kelemen László Művelődési Ház 2013. évi munkaterve
Melléklet:  Munkaterv

4.)     Beszámoló a Városi Könyvtár munkájáról
Melléklet: Beszámoló

5.)     Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése
Mellékletek:   2 db kimutatás
ASZKGYSZ beszámolója

6.)     Óvodai beíratás időpontjának meghatározása

7.)     A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet módosítása
Melléklet: Rendelet-tervezet

8.)      Egyebek

8.1.Társadalmi szervezetek beszámolója
Melléklet: Beszámolók

8.2. napirend ajánlattételi felhívás közétkeztetés 2 Ambrózfalva

 

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv együttes