Meghívó

Napirend:

1.)    A projektmenedzsment tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés előkészítő dokumentumainak megküldése
Melléklet

2.)    Járási Hivatalba átkerülő egyes államigazgatási hatósági feladatok ellátását biztosító köztisztviselők, illetve a vagyon átadás-átvételére megállapodás kötése.
Megállapodás-tervezet
Mellékletei

3.)    Közoktatási intézmény működtetési kötelezettségével kapcsolatos nyilatkozat

4.)    HURO/0901/064/2.5.1 számú, CSALI-TH című határon átnyúló pályázathoz kapcsolódó Támogatás-megelőlegezési hitelszerződés meghosszabbítása.

5.)    Döntés a Bursa Hungarica pályázati felhíváshoz történő csatlakozás kérdésében.
Melléklet

6.)    Szennyvízberuházás EU Önerő Alap pályázat benyújtása

7.)    Szennyvízberuházás támogatási arányának felülvizsgálatához közbeszerzési szakértő megbízása.


Jegyzőkönyv