Meghívó

Napirend előtt:

1.)Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 Napirend

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.) Önkormányzati társulások működésének értékelése

3.) Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásának tevékenységéről

4.) Beszámoló a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény munkájáról  

5.) Az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben indítható csoport- és osztálylétszámok meghatározása
     Melléklet

6.) Beszámoló a Városi Könyvtár munkájáról

     Melléklet

7.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

     Melléklet

8.) A munkamegosztás és felelősségvállalás megosztásának rendjéről szóló megállapodások felülvizsgálata
    1. melléklet
    2. melléklet
    3. melléklet
    4. melléklet

9.) Közbeszerzési terv módosítása
     Melléklet

10.) Kitüntető címek adományozásáról szóló önkormányzati rendeletek módosítása
      1. melléklet
      2. melléklet

11.) Bölcsőde ellátási területének változása miatt az alapdokumentumok módosítása:

            - alapító okirat

            - helyi rendelet

            - szakmai program

          ÉF SzMSz

12.) Csanádpalotai Futball Club beszámolója az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról
       Melléklet

13.) Apátfalva község önkormányzata jegyzőjének helyettesítésére megállapodás
       Melléklet

14.) Csanádpalotáért Közalapítvány beszámolója
       1. melléklet
       2. melléklet
       3. melléklet

15.) Egyebek

ZÁRT ÜLÉSEN:

1.) Kitüntető címek adományozása

JEGYZŐKÖNYV