Meghívó


Napirend előtt:

Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

Tájékoztató a benyújtott pályázatokról        

 

Napirend

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.) Gazdasági program időarányos teljesítése

3.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
     Melléklet

4.) Közbeszerzési terv jóváhagyása
     Melléklet

5.) Települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése

6.) Városi Könyvtár intézményvezető munkakör ellátására benyújtott pályázatok véleményezésére bizottság tagjainak felkérése

7.) Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása
     Melléklet

8.) Társadalmi szervek részére nyújtott támogatásokról beszámoló
      Melléklet

9.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának  támogatására pályázat benyújtása

10.) Település önfenntartó képességének javítására pályázat benyújtása

JEGYZŐKÖNYV