Meghívó

Napirend előtt:

1.) Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

Napirend:

1.)     Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.)     Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet beterjesztése.

KÖZMEGHALLGATÁS

3.)     Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
          Melléklet

4.)     Támogatás-megelőlegezési hitelszerződés megkötése HURO/0901/134/1.1.3. számú, LICS-EDTRIR című határon átnyúló pályázat keretében megvalósuló tervezési dokumentáció elkészítéséhez.

5.)     Szennyvízberuházás lebonyolításához kapcsolódó ÁFA megelőlegezési hitel felvétele.

6.)     Szennyvízberuházás közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó felelősségi rend jóváhagyása.
         1. Melléklet
         2. Melléklet
         3. Melléklet

7.)     Csanádpalota-Lippa turizmusfejlesztésre irányuló közös pályázatának benyújtása.

8.)     Nagyér és Nadlac határon átnyúló pályázatában partnerként való részvétel.

9.)     A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
         Melléklet

10.)  A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
        Melléklet

11.)  Együttműködési megállapodás a romániai Gyertyámos község Önkormányzatával
        Melléklet

12.)  Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat álláshely megszüntetése


JEGYZŐKÖNYV