Meghívó

Napirend előtt:

1. Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

Napirend:

1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

      Melléklet

3.) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

4.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

       1. melléklet
       2. melléklet

5.) Egyebek

JEGYZŐKÖNYV