2011. június 29. Testületi ülés

- Meghívó letölthető itt


- Lovas Egyesületnek hozzájáruló nyilatkozat kiadása


Előterjesztések:


Napirend előtt:
1. - Pénzügyi tájékoztató május
- melléklete
2. Tájékoztató a pályázatokról beterjesztés - június


1. sz. Napirend:
- Fontosabb események 2011. június

2. sz. Napirend:
- Társulások működéséről tájékoztató

3. sz. Napirend:
- Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről

4. sz. Napirend: Iskola beszámolója
- Beszámoló 2010-11.
- Beszámoló 2011. június

5. sz. Napirend: Csoport és osztálylétszámok 2011
- Indítható csoport és osztálylétszámok 2011
- Indítható csoport és osztálylétszámok 2011 - mellékletek

6. sz. Napirend:
- Könyvtár beszámolója

7. sz. Napirend: Szennyvíz Víziközmű Társulat kiegészítése miatti határozatok meghozatala
- Szennyvíz társulati hitelfelvétel előterjesztés
- Szennyvízberuházás 2011. június
- Kamatvállalás megállapodás - Csanádpalota
- Társberuházói megállapodás - Csanádpalota

8. sz. Napirend: Anyakönyvi rendelet
- Anyakönyvi rendelet előterjesztés
- Anyakönyvi rendelet - 2011
- Anyakönyvi rendelet - hatásvizsgálat

9. sz. Napirend: Körjegyzőséghez Ambrózfalva csatlakozása
- Körjegyzőségi társulasi megállapodás módosítás beterjesztése
- Körjegyzősédi társulási megállapodás módosítása

10. sz. Napirend: Ambrózfalva jegyző helyettesítéséhez hozzájárulás
- Jegyző helyettesítéséhez hozzájárulás
- Aljegyző helyettesítésére megállapodás

11. sz. Napirend:
- Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás előirányzatának zárolása

12. sz. Napirend: 2011. kv. rendelet módosítás
- Rendelet beterjesztése
- A 2011. évi költségvetés rendelet
- A 2011. évi költségvetés 1-3 mellékletek
- Indoklás

13. sz. Napirend: Csanádpalotáért Közalapítvány
- Beszámoló 2010
- Beszámoló megküldése az alapítónak 2011
- Csanádpalotáért Közalapítvány könyvvizsgálói jelentés 2010
- Közhasznúsági jelentés 2010

14. sz. Napirend: Vagyonrendelet
- Vagyonrendelet mód. előterjesztés
- Vagyonrendelet mód.
- Táblázat


JEGYZŐKÖNYV