Alapítvány a Csanádpalotai Korszerű Iskola Megteremtéséért

Kuratórium elnök: Debreczeni Istvánné
Szervezet székhelye: 6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 1.
Adószám: 18463804-1-06

 

DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT

Mottó:       „A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék.”

/A. Einstein/

Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 – 1993) nevét. A település jeles szülötte már általános iskolás korában megmutatta rajzos és zenei tehetségét. Útja az érettségi után a szegedi Pedagógiai Főiskola földrajz - rajz szakára vezetett. Gyermekkori vágya, hogy festő lehessen, a főiskolán öltött testet. Első helyet életében a festés mellett a tanítás töltötte be.

Erről így nyilatkozott:
" Szeretek tanítani, nagyon szép ráébreszteni a gyerekeket a világ szépségeire. Nem mindegy, hogy a pince sötétjében vagy napfényben élnek.

Tanárnak készültem mindig, lehetőség szerint jó tanárnak. Hivatásnak tekintettem, és annak tartom ma is."

Mivel ebben az évben van Dér István halálának 20. és az iskola névadásának 10. évfordulója, úgy döntöttünk, hogy egy programsorozattal..........

 

Bővebben.....


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete.

 

 


 

Alapítvány a Csanádpalotai Korszerű Iskola Megteremtéséért

Alapítványunk 1999-ben az AGROTRIO Mezőgazdasági Befektetési és Kereskedelmi Betéti Társaság, a HANKI-KER Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a HOMKER Homokkitermelő, Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

anyagi támogatásával létesült.

Céljaink:

· az általános iskola tárgyi feltételeinek javítása,

· pénzügyi segítség oktatási eszközök beszerzéséhez; felújítási, karbantartási munkák elvégzéséhez,

· az iskolai sport és kirándulások, országjárások támogatása,

· anyagi hozzájárulás az iskolai tankönyvek és a zenei oktatás hangszereinek vásárlásához,

· az iskolai művészeti csoportok és a zenekar működésének aktív segítése,

· a tehetséges tanulók anyagi támogatása,

· tanulmányi és sportversenyek, diák-önkormányzati rendezvények finanszírozása.

Az alapító okiratban foglaltak szerint hattagú kuratórium gondoskodik

a vagyon – céloknak megfelelő – felhasználásáról

és az alapítvány működésével kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról.

Az „Alapítvány a Csanádpalotai Korszerű Iskola Megteremtéséért” civil szervezet forrásait adományokból, 1 %-os felajánlásokból, hulladékgyűjtési akciók révén és pályázatok útján igyekszünk bővíteni. Arra törekszünk, hogy tartalmasabbá tegyük az iskolai életet.

Az Alapítvány 2011-ben az alábbi célok megvalósítását támogatta:

· Hozzájárultunk az intézményi fénymásoló / nyomtató gépek fenntartásához. Az üzemeltetéshez szükséges papír és fénymásoló festék bizonyos részét szervezetünk biztosította.

· Támogattuk a helyi sportprogramokat. Szervezetünk sportszervásárlással és a Dér Kupára hozzánk látogató versenyzők megvendégelésével segítette a rendezvényeket.

· Tevékeny részt vállaltunk az amatőr diák-színjátszócsoport bemutatójának szervezésében, finanszírozásában. Pályázaton pénzt nyertünk a díszletekre és a jelmezekre.

· Rendszeresen támogatjuk a gyerekek zenei nevelését. Iskolánknak aranyminősítésű fúvószenekara van. A repertoár bővítését kottavásárlással segítettük.

· Az anyanyelv, a nyelvi kultúra ápolása, az előadó művészet éltetése és fejlesztése érdekében az alsós és felsős vers- és prózamondó versenyeken biztosítottuk a fellépő növendékek méltó elismerését.

· Támogattuk az iskolai osztálykirándulásokat.

· Hozzájárultunk az iskolában használt tankönyvek árának mérsékléséhez.

· Büszkék vagyunk diákjaink teljesítményére! Kiváló munkájukat a tanévzáró ünnepségen jutalomkönyvekkel ismertük el.

· Az iskola névadójának tiszteletére alapított Dér István - díj azon a tanulóink megbecsülését biztosítja, akik nyolc éven át kiemelkedő munkát végeztek. 2011-ben két diák részesülhetett e kitüntetésben.

Kiemelt programjaink voltak 2011-ben:

Diák-színjátszás

Az amatőr diák-színjátszócsoport létrehozása és a tagok által előadásra kerülő bemutató célja a szórakoztatása, a közösségtudat erősítése, lehetőség megteremtése a szabadidő tartalmas, kreatív eltöltésére.

Iskolánk tanulói a Padlás című darabot adták elő 2011. április 15-én, 16-án és 19-én. Alapítványunk sikeresen pályázott, és az elnyert támogatásból készült el a darabhoz illően színvonalas díszlet, jelmez, világítástechnika.

Hulladékból érték!

Ökoiskolaként a környezettudatosan cselekvő emberek képét tartjuk szem előtt. A környezeti nevelés elveit nemcsak a tanulásban, hanem az iskolai élet minden területén igyekeztünk érvényesíteni. A környezetvédelem nagyon fontos alapelve, hogy takarékoskodjunk a papírral, s amit lehet, hasznosítsuk újra! Alapítványunk ezért hulladékgyűjtést szervezett (PET palack, papír). A gyűjtésből származó bevétellel a tanulmányi kirándulásokat, az ország megismerését segítettük.

Dér Kupa

Hiánypótló, hagyományteremtő szándékkal indult a program 2005-ben. Cél: megmérettetési lehetőség a helyi és a környékbeli iskolák csapatainak. A rendezvény remek kikapcsolódás, erőpróba volt a sportszerető tanulóknak. Alapítványunk a sporteszközök beszerzését és a csapatok ellátását segítette.

Az alapítvány adószáma: 18463804-1-06.

Számlaszáma: 57400293-10003080.

Számlavezető: MBH Bank Nyrt.

6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10.

Elérhetőségeink: 6913 Csanádpalota, Szent István u. 46.

+36 62-263 004, +36 20- 577 4499

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

www.csanadpalota.hu civil szervezetek

Csanádpalota, 2012. július 3.

Hajas Lászlóné
kuratórium elnöke

DÉR ISTVÁN – DÍJ

n 2007-ben iskolánk névadójának emlékére

„DÉR ISTVÁN – DÍJ”-at alapítottunk.

n Az alapítvány a díjat azzal a céllal hozta létre, hogy az iskola kiemelkedő munkát végző tanulóinak elismerését biztosítsa.

n A díjat évente egy nyolcadikos tanuló kaphatja.

n Az elismerés módja:

emlékplakett és 25 000 Ft pénzjutalom.


Szabályzat:

n A díjazott személyére az iskolában tanító pedagógusok tehetnek javaslatot minden év május 31-éig.

n Az elismerés odaítélését egy bizottság dönti el.

n A bizottság tagjai:

az iskolaigazgató,

az alapítvány kuratóriumi elnöke,

a 8.-os osztályfőnök(ök) és

a nyolcadik évfolyamon tanító pedagógusok.

n A díj átadására minden évben a ballagási ünnepségen kerül sor. Kivételes esetben – az elismerés a tantestület jóváhagyása után – ettől eltérő időpontban is adományozható.

n A szabályzatot a tantestület az alapítvány kuratóriumának egyetértésével a tanév kezdetén módosíthatja.

A „DÉR ISTVÁN- DÍJ” odaítélésének szabályzata tanulók részére:

Elismerésben részesülhet az a tanuló, aki legalább négy éve jár intézményünkbe, és a következő feltételeknek megfelel:

n év végi tanulmányi eredménye minden évben 4,5 vagy ennél jobb,

n magatartása, szorgalma példás,

n eredményesen képviselte intézményünket a különböző szintű szaktárgyi vagy

művészeti vagy sportrendezvényeken,

n aktív résztvevője vagy szervezője az iskola különböző szintű eseményeinek,

n több jelölt esetében előnyt élvezhet az a tanuló, aki felső tagozatos évei során legalább egy alkalommal megszerezte az „Év Diákja” címet.

Amennyiben az adott évben nincs a feltételeknek megfelelő tanuló, a díj odaítélésétől eláll a bizottság.

A „DÉR ISTVÁN- DÍJ” kitüntetettjei

Dér Kupa 2012

Időpont: 2011. május 11.

Helyszín: Csanádpalota – sportpálya.

A Dér Kupát hiánypótló, hagyományteremtő szándékkal indítottuk 2005-ben. Az ötletet megvalósítás követte, és már több alkalommal, a környékbeli, hasonló adottságú iskolák csapatainak részvételével zajlott a torna. Az idei évben az iskola egészének megmozgatása érdekében a rendezvényt a diáknap keretében tartottuk meg.

A Dér Kupa mellett megnyitotta kapuit Talléria is, ahol a gyerekek több helyszínen különböző szellemi és fizikai próbatételek teljesítéséért tallérokat gyűjthettek. A zsetonokat Talléria boltjában válthatták be sokféle játékra, apró csecsebecsére.

Verőfényes nap virradt ránk május 11-én. Először a központi épületben Dér Istvánra, iskolánk névadójára emlékeztünk, ezután indultak az erőpróbák. Az alsó tagozatosok akadályversennyel kezdték a napot, majd a felsősökkel együtt Tallériában tették próbára erejüket, ügyességüket. A sportpálya melletti lovas parkban a Csanádpalotai Lovas Egyesület tartott bemutatót, sőt a végén egy kis kocsikázásra is elvitték a vállalkozó szellemű a gyerekeket.

Fél 10-kor vette kezdetét az iskolák - Apátfalva, Földeák, Kiszombor és Csanádpalota - közötti torna. Az első versenyszám a váltófutás volt. A futballpálya körüli, bójákkal kijelölt területen küzdöttek egymással a nyolcfős, elsőtől nyolcadikig évfolyamonként egy – egy fővel kiálló csapatok.  A versenyzők 8 x 300 métert futottak.

10 órakor kezdődött a labdarúgás. A fiú- és lánymérkőzések párhuzamosan, két „keresztpályán” folytak. 4 fiú- (3 – 4. osztály) és 4 lánycsapat (5 -8. osztály) küzdött a kupáért.  A csapatok körmérkőzést játszottak.

Eredmények

Váltófutás:                 1. Kiszombor    2. Csanádpalota     3. Apátfalva   4. Földeák

Labdarúgás lányok:   1. Kiszombor    2. Csanádpalota      3. Apátfalva   4. Földeák

Labdarúgás fiúk:       1. Kiszombor     2. Csanádpalota     3. Apátfalva   4. Földeák

Összesítésben Kiszombor végzett az élen, s az övék lett a Dér Kupa.

 

Jó hangulatú, komoly erőpróbát adó napot zártunk. A szervező és a levezető pedagógusok, valamint a segítő szülők munkája és az Alapítvány a Csanádpalotai Korszerű Iskoláért civil szervezet anyagi támogatása mellett, a pályázaton nyert összeg nagyban hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Néhány kép az eseményről:További fotók:

http://www.csanadpalota.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=11

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.240628096038593.38719.100002742141530&type=1Korábbi anyagok ide kattintva megtekinthetők