Fakivágás kérelmezése

Általános szabály szerint Csanádpalota város közigazgatási területén fás szárú növényt kivágni csak indokolt esetben, engedély alapján, a kivágáshoz kapcsolódó pótlási kötelezettség előírásával és teljesítésével szabad.

Közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

A kivágás engedélyezése iránti kérelmet a 346/2008.(XII.30.) Korm. rend. melléklete szerinti formanyomtatványon – vagy annak megfelelő tartalommal – a jegyzőhöz kell előterjeszteni. Ha a kivágás indokolt és engedélyezhető, a jegyző a kivágást határozattal engedélyezi és egyúttal a pótlás feltételeit is előírja. A pótlást a kivágást követő 1 éven belül, az előírt mértékben, szakszerűen, elsősorban a kivágással érintett ingatlanon kell teljesíteni. Ha a helyben történő pótlás az ingatlan adottságai miatt nem lehetséges, a pótlás helyéül másik ingatlan is kijelölhető. A pótlás akkor fogadható el teljesítettnek, ha az elültetett fás szárú növény a következő vegetációs időszakban megered. A pótlás előírásszerű, eredményes teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Fás szárú növény előzőktől eltérő, rendkívüli, halaszthatatlan – élet-, egészség-, vagyonvédelmi – okból történt kivágását az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül köteles ugyancsak a Korm. rend. melléklete szerinti nyomtatványon a jegyzőnek bejelenteni. Ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a pótlást ez esetben is előírja.

Vonatkozó jogszabály: 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

Ügyintéző:

Név Telefonszám
Katona Klára +36-62/263-015

Letölthető dokumentumok

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY/BEJELENTÉS a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)