Hagyatéki ügyintézés

A hagyatéki eljárást a közjegyző folytatja le, a jogszabályban meghatározott eljárási cselekményre a jegyzőnek van hatásköre.

Az eljárás lefolytatására

 1. az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye,
 2. az a) pontban foglaltak hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye,
 3. az a) és b) pontokban foglaltak hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye,
 4. az a)–c) pontokban foglaltak hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye,
 5. az a)–d) pontokban foglaltak hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti közjegyző illetékes.

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző

 1. a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
 2. az a) pont szerinti irat hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján,
 3. olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, vagy
 4. az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján az örökhagyó haláláról értesül.

A leltározást a jegyző végzi, kivéve ha a leltár felvételének vagy kiegészítésének szükségessége a jegyző vagy a jegyző által megbízott ügyintéző eljárása után merült fel, ez esetben a leltározást a közjegyző végzi.

A leltározást akkor is a közjegyző végzi, ha a jegyző jogszabályban meghatározott határidőn belül a leltárt nem készíti el, és erről a közjegyző értesül.

A leltárt 30 napon belül kell elkészíteni. Az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján induló hagyatéki eljárás során a leltárt 60 napon belül kell elkészíteni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Ügyintéző:

Név Telefonszám
Mihelcz Andrea +36-62/263-015